NYHEDER


Placér musen i dette felt
for at stoppe rulning

Torsdag 8. januar
Ordinært arb.møde

Se mødekalender her

Solen står op: 06:00
Solen går ned: 18:03

Logens historie

 

 

Se Broderloge nr. 3 Nordstjernens Frihedsbrev


Broderloge nr. 3 "Nordstjernens" historie tager sin begyndelse den 21. april 1880, 2 år efter Odd Fellow Ordenen kom til Danmark. Denne dato blev der dannet en Odd Fellow forening - foreningens navn blev Frederik d VII.

Foreningen nåede at afholde 37 møder, før den blev opløst den 26. januar 1881. Broderloge nr. 3 "Nordstjernen" blev institueret som loge den 10. februar 1881. Den er således den 3. ældste Odd Fellow loge i Danmark.

Logen har i sin lange levetid haft en meget farverig tilværelse, og har den glæde at have haft 2 brødre, der har beklædt ordenens højeste embede, nemlig ordenens Storsire.

Broder Petrus Beyer blev på storlogemødet i 1889 valgt til Ordenens stormester, som den anden i rækken. Dette embede kom senere til at hedde Storsire, og broder Petrus Beyer beklædte dette embede indtil sin død den 4. november 1924.

Han vil blive husket for sine mange humanitære gerninger. Han var læge og stod bl.a. bag oprettelsen af spedalskhedshospitalerne på de Vestindiske øer og i Island. Han stod også bag hittebørnshjemmet i Hørsholm.

Købet af Odd Fellow Palæet var også broder Petrus Beyers værk. Hans buste kan ses i foyeren i palæet, og palæets smukkeste logesal er opkaldt efter ham. En anden af logens brødre, broder Knud Nielsen var Ordenens Storsire fra 1946 til 1959.

I logen arbejdes der meget med humanitært arbejde. Logen har et alderdomsudvalg, der tager sig af vore ældre brødre, og et enkeudvalg, der holder kontakt med logens enker. Det er sådan, at når en broder dør og efterlader sig en enke, er det logens pligt at holde kontakt til enken. De 2 udvalg arrangerer hver sommer en skovtur, hvor logens ældre brødre og enker er logens gæster. Det er en begivenhed alle ser frem til.

Logen har også fonde med midler, der kan bruges til udadvendt arbejde. På logens 110 års stiftelsesdag i 1991 blev der overrakt 6 farve fjernsyn til en afdeling på Herlev Sygehus.

Logen har givet et beløb til Rigshospitalets afdeling for kræftramte børn, så de kunne købe nyt legetøj. Der er også en fond, som med passende mellemrum kan uddele legater til unge studerende kunstnere, og man kan følge flere af de lovende unge kunstnere, som har fået legat her i logen i deres studietid.

Senest ved logens 125 års stiftelsesfest i 2006 blev der uddelt 2 legater til unge musikudøvende kunstnere, samt legater til arbejde for unge i Grønland og medicinsk forskning på Herlev Sygehus.

 

Se Broderloge nr. 3 Nordstjernens Frihedsbrev

Optagelse i logen

Broderloge nr. 3 Nordstjernen optager p.t. nye medlemmer. Hvis du er interesseret i at blive optaget som logebroder eller ønsker mere information om logen, så kontakt venligst: Overmester Erik Magnusson på telefon: 2992 7875 eller klik på 'Kontakt logen' i menuen her i venstre side.